Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Școala de șoferi SC Auto Rasca SRL, cu sediul în Bistrița, str. Zefirului, nr.9, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J06/922/1993, CIF RO 4816231 denumită în continuare „Școala” sau „Operatorul”, vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, este aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "Regulamentul").

În acest sens, trebuie să știți că atunci când alegeți să vă înregistrați pe platforma noastră, școala va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție, în baza consimnșământuui dumneavoastră în legatură cu această prelucrare. Datele sunt prelucrate doar de către școală, nefiind transmise altor enitități.

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată poate fi: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de către Operator, precum și orice alte persoane fizice ale căror Date Personale pot fi transmise sau colectate de către Operator, în vederea desfășurării activităților de prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate.

Creare de profiluri: înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Vă informăm că Școala poate prelucra următoarele categorii de Date Personale:

Date Personale pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le puneți la dispoziție, cum ar fi:

  • date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată: numele și prenumele
  • adresa de email - aceste date sunt criptate în baza de date pentru a preveni răspândirea datelor în cazul unui atac sau expunere a bazei de date.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a vă furniza serviciile dorite.

Pregătirea contului pe platforma autorasca.ro, cu scopul de a vă oferi acces la baza noastră de date cu întrebări și răspunsuri.

Pregătirea și gestionarea contului presupun trimiterea unor serii de email-uri din partea școlii către adresa furnizată de dumeneavoastră.

Utiliatorii vor fi automat dezactivați după 40 de zile de la data înregistrării în sistemul școlii.

Utilizatorii care au fost inactivi mai mult de 10 zile vor fi șterși din sistem, împreună cu toate datele aferente contului lor.

Stocăm doar adrese de email criptate cu multiple chei complexe.

Parolele sunt stocate sub hash-uri care nu pot fi decriptate.

Așadar, în cazul unei scurgeri de date din baza de date, atacatorii nu pot folosi informațiile.

Administratorii site-ului si personalul autorizat al instituției.

Orice utilizator are dreptrul de a-și șterge contul, împreună cu toate datele și activitatea lui înregistrată pe site.

Această acțiune se poate realiza din contul utilizatorului accesând butonul roșu din dreapta jos, denumit „Șterge contul”.